เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน 6เดือน/ปี


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลกะปาง (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2/2561

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลกะปาง (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2/2561

    เอกสารประกอบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลกะปาง (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2/2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ