เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้อายุตำบลกะปาง(ภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเทศบาลตำบลกะปางเป็นผู้สนันสนุนฯโดยมีเป้าหมายหลักและความมุ่งมั่นที่จะสร้างพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนตำบลกะปาง ทั้ง 11 หมู่บ้าน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้อายุตำบลกะปาง(ภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเทศบาลตำบลกะปางเป็นผู้สนันสนุนฯโดยมีเป้าหมายหลักและความมุ่งมั่นที่จะสร้างพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนตำบลกะปาง ทั้ง 11 หมู่บ้าน
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ