เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


โครงการกะปางรวมใจสู้ภัยโควิด เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการตามคำสั่ง/ประกาศของจังหวัดนครศรีธ


วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30น นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายงานบริหารงานสาธารณสุข จัดโครงการกะปางรวมใจสู้ภัยโควิด เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการตามคำสั่ง/ประกาศของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเคร่งครัด และส่งเสริมการใช้การแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก การรับประทานสมุนไพรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค ร่วมกับแนวทางการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีนางพีรมณฑ์ ภู่ทรัพย์มี ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลกะปาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำความรู้ไปขยายผลต่อในระดับหมู่บ้าน

2021-09-10
2021-08-28
2021-08-25
2021-07-30
2021-07-29
2021-07-06
2021-06-25
2021-06-10
2021-03-09
2020-10-26