เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล โดยมี ปลัดอำเภอรับผิดชอบตำบลกะปาง ปลัดเทศบาลตำบลกะปาง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนตำบลกะปาง กำนันตำ


วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล โดยมี ปลัดอำเภอรับผิดชอบตำบลกะปาง ปลัดเทศบาลตำบลกะปาง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนตำบลกะปาง กำนันตำบลกะปาง ผู้ใหญ่บ้านตำบลกะปาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกะปาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตูก ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกในตลาด โรงงาน และสถานที่เสี่ยงในพื้นที่ตำบลกะปาง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

2021-10-21
2021-10-15
2021-10-11
2021-10-11
2021-10-05
2021-10-05
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-29
2021-09-23