เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. อำเภอทุ่งสงร่วมกับเทศบาลตำบลกะปาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาพื้นที่ตำบลกะปาง จัด #กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี2564 เพื่อน้อมรำลึ


วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. อำเภอทุ่งสงร่วมกับเทศบาลตำบลกะปาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาพื้นที่ตำบลกะปาง จัด #กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ โรงเรียนบ้านพูน หมู่ที่5 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2021-11-26
2021-11-17
2021-11-16
2021-10-23
2021-10-21
2021-10-15
2021-10-11
2021-10-11
2021-10-05
2021-10-05