เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. อำเภอทุ่งสงร่วมกับเทศบาลตำบลกะปาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาพื้นที่ตำบลกะปาง จัด #กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี2564 เพื่อน้อมรำลึ


วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. อำเภอทุ่งสงร่วมกับเทศบาลตำบลกะปาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาพื้นที่ตำบลกะปาง จัด #กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ โรงเรียนบ้านพูน หมู่ที่5 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-05-18
2022-05-17
2022-04-17
2022-04-12
2022-03-25
2022-03-13
2022-03-10
2022-03-08
2022-03-02
2022-03-01