เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


🤝#เทศบาลตำบลกะปาง โดย นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง ร่วมกับ ท่าน สส. ประกอบ รัตนพันธุ์ ในวันเสาร์ ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประ


🤝#เทศบาลตำบลกะปาง โดย นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง ร่วมกับ ท่าน สส. ประกอบ รัตนพันธุ์ ในวันเสาร์ ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับคำสั่งกักตัว 14 วัน จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในระหว่างการกักตัว และการทำความสะอาดบ้านเพื่อฆ่าเชื้อโรค ขอให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2022-05-18
2022-05-17
2022-04-17
2022-04-12
2022-03-25
2022-03-13
2022-03-10
2022-03-08
2022-03-02
2022-03-01