เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลกะปาง ได้รับมอบหมายจากนายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรี เข้ามอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติด


วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลกะปาง ได้รับมอบหมายจากนายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรี เข้ามอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2021-11-26
2021-11-17
2021-11-16
2021-10-23
2021-10-21
2021-10-15
2021-10-11
2021-10-11
2021-10-05
2021-10-05