เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันอังคาาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลกะปาง ได้รับมอบหมายจากนายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรี เข้ามอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับคำสั่งกักตัว 1


วันอังคาาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลกะปาง ได้รับมอบหมายจากนายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรี เข้ามอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับคำสั่งกักตัว 14 วัน จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในระหว่างการกักตัว และการทำความสะอาดบ้านเพื่อฆ่าเชื้อโรค ขอให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#ผู้กักตัวยังไม่ใช่ผู้ติดเชื้อ #ผู้กักตัวคือผู้ที่รับผิดชอบต่อสังคม #ให้กำลังใจกันเพื่อฝ่าฟันวิกฤติไปด้วยกัน

2021-11-26
2021-11-17
2021-11-16
2021-10-23
2021-10-21
2021-10-15
2021-10-11
2021-10-11
2021-10-05
2021-10-05