เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 - 17.00 น. งานสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจาก นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง เข้ามอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับคำสั่งกักตัว 14 วัน


วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 - 17.00 น. งานสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจาก นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง เข้ามอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับคำสั่งกักตัว 14 วัน จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในระหว่างการกักตัว และการทำความสะอาดบ้านเพื่อฆ่าเชื้อโรค ทั้งหมดจำนวน 13 ครัวเรือน

หมู่ที่ 3 จำนวน 4 ครัวเรือน

หมู่ที่ 6 จำนวน 1 ครัวเรือน

หมู่ที่ 8 จำนวน 8 ครัวเรือน

โดยมีผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้

1.นางศุภลักษณ์ กรุณา

2.นางสาวณัชชา เรืองจรัส

3.นายจงรักษ์ สุขอนันต์

2022-05-18
2022-05-17
2022-04-17
2022-04-12
2022-03-25
2022-03-13
2022-03-10
2022-03-08
2022-03-02
2022-03-01