เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. งานสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจาก นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง เข้ามอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับคำสั่งกักตัว 14 วัน จากเ


วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. งานสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจาก นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง เข้ามอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับคำสั่งกักตัว 14 วัน จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในระหว่างการกักตัว และการทำความสะอาดบ้านเพื่อฆ่าเชื้อโรค จำนวน 2 ครัวเรือน

หมู่ที่ 3 จำนวน 1 ครัวเรือน

หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ครัวเรือน

2021-12-29
2021-12-22
2021-12-21
2021-12-17
2021-12-15
2021-11-26
2021-11-17
2021-11-16
2021-10-23
2021-10-21