เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


🕘วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. #เทศบาลตำบลกะปาง โดยนายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายงานสาธารณสุข เข้ามอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับคำสั่ง


🕘วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.

#เทศบาลตำบลกะปาง โดยนายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายงานสาธารณสุข เข้ามอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับคำสั่งกักตัว 10 วัน จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในระหว่างการกักตัว และการทำความสะอาดบ้านเพื่อฆ่าเชื้อโรค จำนวน 11ครัวเรือน ในพื้นที่

หมู่ที่3 จำนวน 6 ครัวเรือน

หมู่ที่6 จำนวน 2ครัวเรือน

หมู่ที่ 8 จำนวน 2ครัวเรือน

หมู่ที่ 10 จำนวน 1ครัวเรือน

2022-06-24
2022-06-24
2022-06-22
2022-06-15
2022-06-03
2022-05-27
2022-05-18
2022-05-17
2022-04-17
2022-04-12