เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


🕘วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. #เทศบาลตำบลกะปาง โดยนายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายงานสาธารณสุข เข้ามอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับคำส


🕘วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.

#เทศบาลตำบลกะปาง โดยนายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายงานสาธารณสุข เข้ามอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับคำสั่งกักตัว 7 วัน จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในระหว่างการกักตัว และการทำความสะอาดบ้านเพื่อฆ่าเชื้อโรค จำนวน 3ครัวเรือน ในพื้นที่

หมู่ที่3 จำนวน 1 ครัวเรือน

หมู่ที่4 จำนวน 2ครัวเรือน

2022-06-24
2022-06-24
2022-06-22
2022-06-15
2022-06-03
2022-05-27
2022-05-18
2022-05-17
2022-04-17
2022-04-12