เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ ร้อยโท ชัยรัตน์ คุระเอียด รองนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง เข้าร่วมพิธี วันถลางชนะศึก ประจำปี 2565 ณ ค่ายเทพสตรีศ


วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ ร้อยโท ชัยรัตน์ คุระเอียด รองนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง เข้าร่วมพิธี วันถลางชนะศึก ประจำปี 2565 ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

2022-05-18
2022-05-17
2022-04-17
2022-04-12
2022-03-25
2022-03-13
2022-03-10
2022-03-08
2022-03-02
2022-03-01