เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันพฤหัสบดี ที่10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง ได้มอบหมายให้ร้อยโทชัยรัตน์ คุระเอียด รองนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง


วันพฤหัสบดี ที่10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง ได้มอบหมายให้ร้อยโทชัยรัตน์ คุระเอียด รองนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

2022-06-24
2022-06-24
2022-06-22
2022-06-15
2022-06-03
2022-05-27
2022-05-18
2022-05-17
2022-04-17
2022-04-12