เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


เมื่อวันที่17 เมษายน 2565 เวลา 13.00น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง พร้อมด้วย งานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลกะปาง จัดประชุม ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสร


เมื่อวันที่17 เมษายน 2565 เวลา 13.00น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง พร้อมด้วย งานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลกะปาง จัดประชุม ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีการผลิตทดแทนและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ม.3 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้การประชุม ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเข้มงวด

2022-05-18
2022-05-17
2022-04-17
2022-04-12
2022-03-25
2022-03-13
2022-03-10
2022-03-08
2022-03-02
2022-03-01