เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันพุธ ที่18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้นางสาวกัลญา รอดแก้ว รองปลัดเทศบาลตำบลกะปางร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดกะโสมเหนือ หมู่ที่6 ตำบลกะปาง อ


วันพุธ ที่18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้นางสาวกัลญา รอดแก้ว รองปลัดเทศบาลตำบลกะปางร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดกะโสมเหนือ หมู่ที่6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

2022-06-24
2022-06-24
2022-06-22
2022-06-15
2022-06-03
2022-05-27
2022-05-18
2022-05-17
2022-04-17
2022-04-12