เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานทุกท่าน ร่วมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงออกถึงความจงร


วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น.

นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานทุกท่าน ร่วมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และได้มีการพูดคุยการเข้าร่วมการกำหนดมาตรการ/การประชุมมอบนโยบาย พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดคามโปร่งใสในหน่วยงาน ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง

2022-06-24
2022-06-24
2022-06-22
2022-06-15
2022-06-03
2022-05-27
2022-05-18
2022-05-17
2022-04-17
2022-04-12