เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันที่ 15 มิถุนายน 2565 วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN dengue day) ขอให้ประชาชนชาวตำบลกะปางช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการ 3 เก็บ +5ป. +1ข. หากมีไข้สูงเกิน 2 วัน โดยไม


วันที่ 15 มิถุนายน 2565 วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN dengue day) ขอให้ประชาชนชาวตำบลกะปางช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการ 3 เก็บ +5ป. +1ข.

หากมีไข้สูงเกิน 2 วัน โดยไม่ทราบสาเหตุ ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลกะปาง

2022-06-24
2022-06-24
2022-06-22
2022-06-15
2022-06-03
2022-05-27
2022-05-18
2022-05-17
2022-04-17
2022-04-12