เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้งานสาธารณสุขจัดโครงการบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลกะปาง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะปาง


วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้งานสาธารณสุขจัดโครงการบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลกะปาง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะปาง

2022-06-24
2022-06-24
2022-06-22
2022-06-15
2022-06-03
2022-05-27
2022-05-18
2022-05-17
2022-04-17
2022-04-12