เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันศุกร์ ที่24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลกะปาง และประชาชนหมู่ที่8 ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำเดือนม


วันศุกร์ ที่24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00น.

นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลกะปาง และประชาชนหมู่ที่8 ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำเดือนมิถุนายน ณ บริเวณรอยต่อระหว่างหมู่ที่4กับหมู่ที่8 ไปจนถึงสำนักสงฆ์เวฬุวัน(ถ้ำแรด) หมู่ที่8 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลกะปางขอขอบพระคุณชาวบ้านหมู่ที่8 สำหรับการจัดเลี้ยงน้ำให้กับพนักงานเทศบาล

2022-09-26
2022-09-23
2022-09-19
2022-09-18
2022-09-16
2022-09-15
2022-09-09
2022-09-07
2022-09-06
2022-09-02