เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันพฤหัสบดี ที่7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา บชร.4 ครบรอบปีที่44 ณ บชร.4 ค


วันพฤหัสบดี ที่7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา บชร.4 ครบรอบปีที่44 ณ บชร.4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร หมู่11 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2023-06-06
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-01
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-28
2023-05-26