เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันพฤหัสบดี ที่7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา บชร.4 ครบรอบปีที่44 ณ บชร.4 ค


วันพฤหัสบดี ที่7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา บชร.4 ครบรอบปีที่44 ณ บชร.4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร หมู่11 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-08-11
2022-08-04
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-28
2022-07-27
2022-07-21
2022-07-07
2022-06-24
2022-06-24