เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันจันทร์ ที่ 1 เดือนสิงหาคม 2565 เวลา 09.30น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนางสาวกัลญา รอดแก้ว รองปลัดเทศบาลตำบลกะปาง เปิดโครงการ To Be Number One เ


วันจันทร์ ที่ 1 เดือนสิงหาคม 2565 เวลา 09.30น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนางสาวกัลญา รอดแก้ว รองปลัดเทศบาลตำบลกะปาง เปิดโครงการ To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกะปาง และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๖ ม.3 ตำบลกะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

2022-08-11
2022-08-04
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-28
2022-07-27
2022-07-21
2022-07-07
2022-06-24
2022-06-24