เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันพุธ ที่28 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอาชีพ และผู้ใช้น้ำประปา ประชุมจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปาง เร


วันพุธ ที่28 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอาชีพ และผู้ใช้น้ำประปา ประชุมจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลกะปางและเปลี่ยนแปลงระบบใบเสร็จของผู้ใช้น้ำประปา ณ ศูนย์การเรียนรู้ลานกีฬาเอนกประสงค์ในร่ม  เทศบาลตำบลกะปาง 

2022-08-11
2022-08-04
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-28
2022-07-27
2022-07-21
2022-07-07
2022-06-24
2022-06-24