เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันพฤหัสบดี ที่ 4 เดือนสิงหาคม 2565 เวลา 09.30น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้นายชลิต ไทยทอง ปลัดเทศบาลตำบลกะปาง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสุขภาพสมบูรณ์ด้วย Thai School Lunch


วันพฤหัสบดี ที่ 4 เดือนสิงหาคม 2565 เวลา 09.30น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้นายชลิต ไทยทอง ปลัดเทศบาลตำบลกะปาง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสุขภาพสมบูรณ์ด้วย Thai School Lunch โดยการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 เพื่อให้นักเรียนแกนนำมีความรู้ เจตคติและทักษะทางด้านการบริโภคอาหารที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-09-26
2022-09-23
2022-09-19
2022-09-18
2022-09-16
2022-09-15
2022-09-09
2022-09-07
2022-09-06
2022-09-02