เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง นายสนอง เพียรดี สมาชิกสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการเรี


วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง นายสนอง เพียรดี สมาชิกสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ประจำปี 2565 ณ ลานเอนกประสงค์กีฬาในร่ม เทศบาลตำบลกะปาง

2022-09-26
2022-09-23
2022-09-19
2022-09-18
2022-09-16
2022-09-15
2022-09-09
2022-09-07
2022-09-06
2022-09-02