เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30น. กิจกรรมตามโครงการอถล.ร่วมใจใส่ใจความสะอาดที่สาธารณะประจำปี2565 มอบไม้กวาดจากขวดพลาสติกและที่โกยขยะจากแกนลอนให้แก่วัดบ้านพูน พร้อมช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัด


ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30น. กิจกรรมตามโครงการอถล.ร่วมใจใส่ใจความสะอาดที่สาธารณะประจำปี2565 มอบไม้กวาดจากขวดพลาสติกและที่โกยขยะจากแกนลอนให้แก่วัดบ้านพูน พร้อมช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัด

2022-12-06
2022-12-05
2022-11-28
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-19
2022-11-17
2022-10-28
2022-10-25
2022-10-23