เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


ในช่วงระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 1 กันยายน 2565 นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในเขตเ


ในช่วงระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 1 กันยายน 2565 นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลกะปาง

2022-12-06
2022-12-05
2022-11-28
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-19
2022-11-17
2022-10-28
2022-10-25
2022-10-23