เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันพฤหัสดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการเรียนรู้อย่างเข้าใจ ช่วยชีวิตอย่างไร ให้ปลอดภัยก่อนถึงมือหมอ ซึ่งมีการอบรมความรู้และทั


วันพฤหัสดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการเรียนรู้อย่างเข้าใจ ช่วยชีวิตอย่างไร ให้ปลอดภัยก่อนถึงมือหมอ ซึ่งมีการอบรมความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาล และสามารถช่วยเหลือในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะปาง

ซึ่งในการนี้ได้มีนายสอน ใจกระจ่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายสมรส เพียรดี และนายสาโรจน์ ใจกระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปางเข้าร่วมด้วย

ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลกะปาง ขอขอบคุณท่านวิทยากร พันโทหญิงสดศรี บุญทองแก้ว ตำแหน่งหัวหน้าแผนกพยาบาล โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

2022-09-26
2022-09-23
2022-09-19
2022-09-18
2022-09-16
2022-09-15
2022-09-09
2022-09-07
2022-09-06
2022-09-02