เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันศุกร์ ที่16 เดือนกันยายน 2565 เวลา 09.00 น.นายทรงยศ กรุณา รองนายกเทศมนตรีตำบลกะปางให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเรียนรู้อย่างเข้าใจ ช่วยชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยก่อนถึงมือหมอ พร้อมด้วย ร้อยโท


วันศุกร์ ที่16 เดือนกันยายน 2565 เวลา 09.00 น.นายทรงยศ กรุณา รองนายกเทศมนตรีตำบลกะปางให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเรียนรู้อย่างเข้าใจ ช่วยชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยก่อนถึงมือหมอ พร้อมด้วย ร้อยโท ชัยรัตน์ คุระเอียด รองนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง คณะครูอาจารย์ วิทยากร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลกะปางให้เกียรติร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะปาง ซึ่งมีการอบรมความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลและสามารถช่วยเหลือในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

2022-09-26
2022-09-23
2022-09-19
2022-09-18
2022-09-16
2022-09-15
2022-09-09
2022-09-07
2022-09-06
2022-09-02