เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้สูงอายุแจ่มใส ห่างไกลโรคซึมเศร้า รุ่นที่2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะปาง ซึ่งในการนี้ไ


วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้สูงอายุแจ่มใส ห่างไกลโรคซึมเศร้า รุ่นที่2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะปาง

ซึ่งในการนี้ได้มีนายสอน ใจกระจ่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง ประธานสภาเทศบาลตำบลกะปาง

นายชอบ จันทร์ปาน สมาชิกสภาเทศบาล และนางอารีย์ คุระเอียด สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมด้วย

ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลกะปาง ขอขอบคุณท่านวิทยากร นางฉวีวรรณ วงศ์ทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและพลตำรวจโท พศิน สังขารา ผบ.ร้อยตชด.422และคณะ ค่ายศรีนครินทรา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-09-26
2022-09-23
2022-09-19
2022-09-18
2022-09-16
2022-09-15
2022-09-09
2022-09-07
2022-09-06
2022-09-02