เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม พร้อมด้วย ร้อยโท ชัยรัตน์ คุระเอียด รองน


วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม พร้อมด้วย ร้อยโท ชัยรัตน์ คุระเอียด รองนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง นายสอน ใจกระจ่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะปาง

ซึ่งในการนี้ได้มีนายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยนายน้อม ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปางเข้าร่วมด้วย

ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลกะปาง ขอขอบคุณท่านวิทยากรอมร ภารา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งควาย

2022-12-06
2022-12-05
2022-11-28
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-19
2022-11-17
2022-10-28
2022-10-25
2022-10-23