เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะปาง ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลกะปาง ขอขอบคุณท่าน


วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะปาง

ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลกะปาง ขอขอบคุณท่านวิทยากรอมร ภารา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งควาย

 

2022-12-06
2022-12-05
2022-11-28
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-19
2022-11-17
2022-10-28
2022-10-25
2022-10-23