เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


🙏🏻น้อมรำลึก "สมเด็จพระปิยมหาราช"🙏🏻 🗓️เมื่อวันที่ 23ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ นางสาวกัลญา รอดแก้ว ร


🙏🏻น้อมรำลึก "สมเด็จพระปิยมหาราช"🙏🏻

🗓️เมื่อวันที่ 23ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ นางสาวกัลญา รอดแก้ว รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลกะปาง ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา เทศบาลเมืองทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เนื่องใน"วันปิยมหาราช" ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอดมา

โดยมี นาย ถิรนาถ เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธีฯ

📌#วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช"

#วันปิยมหาราช

#ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกะปาง

2022-12-06
2022-12-05
2022-11-28
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-19
2022-11-17
2022-10-28
2022-10-25
2022-10-23