เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันอังคาร ที่25 เดือนตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. สถานีตำรวจภูธรกะปาง เข้าซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์รับมือ กรณีอยู่ในสถานการณ์ Active Shooter (กราดยิง) เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ครูผ


วันอังคาร ที่25 เดือนตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. สถานีตำรวจภูธรกะปาง เข้าซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์รับมือ กรณีอยู่ในสถานการณ์ Active Shooter (กราดยิง) เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง สำหรับฝึกซ้อมเด็กกรณีมีเหตุไม่คาดคิดในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านช้าง เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-12-06
2022-12-05
2022-11-28
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-19
2022-11-17
2022-10-28
2022-10-25
2022-10-23