เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันศุกร์ ที่28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง เป็นประธาน ร่วมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกะปาง ประธานแม่บ้าน ประธานอสม. และหัวหน้ากลุ่มอาชีพ เพื่อร่วมปร


วันศุกร์ ที่28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง เป็นประธาน ร่วมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกะปาง ประธานแม่บ้าน ประธานอสม. และหัวหน้ากลุ่มอาชีพ เพื่อร่วมปรึกษาหารือการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อลูก เพื่อหลาน ในการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน แนวทางการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และหารือแนวทางการพัฒนาตำบลกะปางในรูปแบบต่างๆร่วมทั้งกิจกรรมแจกพันธ์ุไม้ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ทั้งนี้งานสาธารณสุขได้จัดบูธรับสมัครเข้าร่วมการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยมีผู้เข้าร่วมและสนใจเป็นจำนวนมาก

2022-12-06
2022-12-05
2022-11-28
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-19
2022-11-17
2022-10-28
2022-10-25
2022-10-23