เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันที่ 17 พศจิกายน 2565 เวลา 08.00น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้งานป้องกันฯ ฝ่ายปกครอง ออกซ้อมแผ่น 2 ภาระกิจหลัก 1 ช้อมแผนเผชิญเหตุปล้นคลังอาวุธ มทบ.43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 2 ซ


วันที่ 17 พศจิกายน 2565 เวลา 08.00น.

นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้งานป้องกันฯ ฝ่ายปกครอง ออกซ้อมแผ่น 2 ภาระกิจหลัก

1 ช้อมแผนเผชิญเหตุปล้นคลังอาวุธ มทบ.43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

2 ซ้อมแผนร่วมกับอำเภอทุ่งสง ในการบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดอุทกภัยวาตะภ้ยและดินโคลนถล่ม ในอำเภอทุ่งสง

ภาระกิจ เริ่ม 08.00 น. ภาระกิจเสร็จสิน 19.30 น

ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-12-06
2022-12-05
2022-11-28
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-19
2022-11-17
2022-10-28
2022-10-25
2022-10-23