เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 🚲🎈 🪄วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ✍️นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรี มอบหมายให้


การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 🚲🎈

🪄วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น.

✍️นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายชลิต ไทยทอง ปลัดเทศบาลตำบลกะปาง ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ร่วมกับ คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 👩‍👧‍👧👨‍👦‍👦

2023-06-06
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-01
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-28
2023-05-26