เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลกะปาง วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นางจิราภรณ์ เรืองรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานใน


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลกะปาง
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.
นางจิราภรณ์ เรืองรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นายชลิต ไทยทอง ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีฯ
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้มีการอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน การจับฉลากลุ้นของรางวัล การแสดงบนเวทีจากน้องๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองศูนย์ รวมถึงการแสดงต่างๆ บนเวที ซุ้มกิจกรรมนันทนาการ การเล่นเกม ซุ้มอาหารและเครื่องดื่มมากมาย โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน รวมถึงการเสริมสร้างความสามารถทางความคิด และความสามารถทางอารมณ์ พร้อมทั้งพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ สังคม และเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยอันดี ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ ห้างร้านต่าง ๆ จากหลายแห่ง เทศบาลตำบลกะปาง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

2023-06-06
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-01
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-28
2023-05-26