เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย 2566 Thungsong Municipality attended the Royal Thai Armed Forces Day 2023 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายเทพ


ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย 2566

Thungsong Municipality attended the Royal Thai Armed Forces Day 2023

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในค่ายเทพสตรีศรีสุนทรและพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องใน “วันกองทัพไทย” ประจำปี 2566 โดยมี พลตรี รักชาติ รัตนาศักดิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 เป็นประธานในพิธีฯ

สำหรับพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เป็นพิธีการทางทหารซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันกองทัพไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์วีรกษัตริย์ไทยและบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ ตลอดจนเหล่าบรรพชนของไทยที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ สละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกตกทอดมาจนทุกวันนี้

2023-06-06
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-01
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-28
2023-05-26