เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันศุกร์ ที่17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง พร้อมด้วย นายชลิตไทยทอง ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง หัวหน้าส่วน และพนักงานเทศบาลตำบลกะปาง จัดประชาคมทบทวน


วันศุกร์ ที่17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.

นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง พร้อมด้วย นายชลิตไทยทอง ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง หัวหน้าส่วน และพนักงานเทศบาลตำบลกะปาง จัดประชาคมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาประชุมประจำหมู่บ้าน ม.10 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

2023-06-06
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-01
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-28
2023-05-26