เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


#คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ร่วมปลูกป่า”ตามโครงการนครศรีธรรมราชปลูกป่า” 500,000 ต้น” 🌺🌱🌿🌿🪴🪴🌳&


#คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ร่วมปลูกป่า”ตามโครงการนครศรีธรรมราชปลูกป่า” 500,000 ต้น”

🌺🌱🌿🌿🪴🪴🌳🌲🌲🌲🎊🌹💐💐

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.30. น.

นายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ร่วมปลูกป่า”ตามโครงการนครศรีธรรมราชปลูกป่า” 500,000 ต้น” เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้นครศรีธรรมราช เป็นเมืองน่าอยู่ โดยมีจิตอาสาในสังกัดหน่วยงานราช/รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนจิตอาสา ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 300 ต้น ณ สนามกีฬาบ้านกะโสมเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2023-06-06
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-01
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-28
2023-05-26