เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันพุธ ที่15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น. 🎉🎉 นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ นายทรงยศ กรุณา รองนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะ (HAS) ตำบล


วันพุธ ที่15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น. 🎉🎉

นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ นายทรงยศ กรุณา รองนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะ (HAS) ตำบลกะปาง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะปาง

2023-06-06
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-01
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-28
2023-05-26