เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันพฤหัสบดี ที่16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น. 🎉🎉 นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ นายทรงยศ กรุณา รองนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำป


วันพฤหัสบดี ที่16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. 🎉🎉

นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มอบหมายให้ นายทรงยศ กรุณา รองนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้างและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก สังกัดเทศบาลตำบลกะปาง โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง ปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย คณะครูศูนย์เด็กเล็กบ้านลานช้างและบ้านคลองตูก พนักงานเทศบาลตำบลกะปาง และผู้ปกครอง น้องๆบัณฑิตน้อย ร่วมพิธีและแสดงความยินดี

2023-06-06
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-01
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-28
2023-05-26