วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างโครงการติดตั้งระบบตู้เมน MDB พร้อมเดินสายส่งกำลังไฟฟ้าสำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง (100 kav 3 Phase) หมู่ที่ 10 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างทำเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฎิทิน ประจำปี 2565 จำนวน 5,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 2386 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-47-0001
18  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพานบ้านผู้ใหญ่ - ปากทางสวนกล้วย ตอนที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก
17  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานออกกำลังกายข้างโรงประชุม หมู่ที่ 9 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง