เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการป้องกันและการรับสินบนของเทศบาลตำบลกะปาง [ 11 มิ.ย. 2562 ]41
2 มาตรการป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย [ 12 มี.ค. 2562 ]43
3 มาตรการในการใช้ดุลยพินิ [ 15 ม.ค. 2562 ]40
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 15 พ.ย. 2561 ]41
5 นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส [ 9 ต.ค. 2561 ]43
6 แนวทางปฎิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไชต์ [ 11 ก.ค. 2561 ]41
7 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 11 เม.ย. 2561 ]40
8 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 13 ก.ค. 2560 ]40
9 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 23 มิ.ย. 2560 ]40
10 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 8 มิ.ย. 2560 ]42
11 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 16 พ.ค. 2560 ]43