เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]8
2 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง พนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น รอบการประเมิน ครั้งที่1 ปีงบประมาณ [ 25 เม.ย. 2565 ]6
3 คำอธิบายแบบประเมินปฏิบัติราชการ [ 18 มี.ค. 2565 ]29
4 ตัวอย่างแบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 มี.ค. 2565 ]27
5 แบบประเมิน(ฉบับมติ ก.กลาง 24 ม.ค.2559) [ 18 มี.ค. 2565 ]26
6 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2564 ]7
7 สรุประเบียบการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 1 มิ.ย. 2564 ]75
8 มอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน [ 5 เม.ย. 2564 ]147
9 มอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน [ 5 เม.ย. 2564 ]151
10 เรื่อง กำหนดช่วงเวลา การจัดส่งเอกสาร เกี่ยวกับการปรับขยายตำแหน่งและกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างใหม่ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี และแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น [ 5 เม.ย. 2564 ]142
11 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของเทศบาล [ 24 ก.พ. 2564 ]146
12 รับโอนพนักงานเทศบาล [ 14 ต.ค. 2563 ]153
13 ปชส.รับโอนสายบริหาร [ 22 ก.ค. 2563 ]153