เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน [ 5 เม.ย. 2564 ]54
2 มอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน [ 5 เม.ย. 2564 ]56
3 เรื่อง กำหนดช่วงเวลา การจัดส่งเอกสาร เกี่ยวกับการปรับขยายตำแหน่งและกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างใหม่ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี และแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น [ 5 เม.ย. 2564 ]53
4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของเทศบาล [ 24 ก.พ. 2564 ]57
5 รับโอนพนักงานเทศบาล [ 14 ต.ค. 2563 ]54
6 ปชส.รับโอนสายบริหาร [ 22 ก.ค. 2563 ]57