เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]76
2 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]63
3 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]64
4 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]71
5 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง พนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น รอบการประเมิน ครั้งที่1 ปีงบประมาณ [ 25 เม.ย. 2565 ]74
6 คำอธิบายแบบประเมินปฏิบัติราชการ [ 18 มี.ค. 2565 ]72
7 ตัวอย่างแบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 มี.ค. 2565 ]70
8 แบบประเมิน(ฉบับมติ ก.กลาง 24 ม.ค.2559) [ 18 มี.ค. 2565 ]70
9 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2564 ]65
10 สรุประเบียบการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 1 มิ.ย. 2564 ]68
11 มอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน [ 5 เม.ย. 2564 ]71
12 มอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน [ 5 เม.ย. 2564 ]60
13 เรื่อง กำหนดช่วงเวลา การจัดส่งเอกสาร เกี่ยวกับการปรับขยายตำแหน่งและกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างใหม่ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี และแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น [ 5 เม.ย. 2564 ]101
14 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของเทศบาล [ 24 ก.พ. 2564 ]65
15 รับโอนพนักงานเทศบาล [ 14 ต.ค. 2563 ]73
16 ปชส.รับโอนสายบริหาร [ 22 ก.ค. 2563 ]72