เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภายในเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่้งเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่นายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 7 ก.ค. 2564 ]43
2 คำสั่้งเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน [ 7 ก.ค. 2564 ]33
3 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล [ 8 ธ.ค. 2563 ]30
4 มอบหมายให้พนักงานเทศบาลช่วยปฏิบัติราชการกองคลัง [ 8 พ.ย. 2563 ]32
5 มอบหมายงานให้พนักงานจ้างปฏิบัติราชการ [ 21 ต.ค. 2563 ]32
6 มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 4 ม.ค. 2562 ]33
7 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 25 เม.ย. 2561 ]29
8 มอบหมายให้พนักงานจ้างตามภารกิจช่วยปฏิบัติราชการกองช่าง [ 29 ก.ย. 2560 ]32
9 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 9 ส.ค. 2560 ]33
10 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 9 ส.ค. 2560 ]31
11 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 9 ส.ค. 2560 ]28