เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภายในเทศบาล


คำสั่้งเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน

    รายละเอียดข่าว

คำสั่้งเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน

    เอกสารประกอบ คำสั่้งเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ