เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภายในเทศบาล


มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ