เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภายในเทศบาล


แต่งตั้งพนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แต่งตั้งพนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ